Fiktiv annons. Tävlingsbidrag i 48 timmar. 2:pris samt styrelsens pris. Malin Karlsson, Axel Isberg och Per-Olof Lundgren

Bokomslag: Långtråkighetens filosofi

Tidningsomslag

Tidningsuppslag i Neville Brody-manér

Logotype och Webbplats för säljbolaget Maiz AB

Logotype och mässajt för Plastik & Skönhetsmässan Uppdragsgivare: Maiz AB

Folder. Uppdragsgivare HT Bygg

Grafiskt profilprogram idé 1 Uppdragsgivare Svenska Privatläkarföreningen


[ First ] [ Prev ] [ Next ] [ Last ]

 

|Hem| |Vad| |Hur| |Pris| |Vem| |Exempel| |Download| |Kundlista|


Hem
Vad
Hur
Pris
Vem
Exempel
Download
Kundlista
e-mail me